VozTelecom, l'operador de comunicacions només per a empreses

VozTelecom és la companyia especialista en comunicacions al núvol i líder en telefonia IP dins del segment de la petita i mitjana empresa. Des del seu naixement en 2003, ha liderat la migració dels sistemes de telefonia i comunicacions cap al núvol al nostre país, oferint els seus serveis a través d’un canal de distribució especialitzat i de proximitat. VozTelecom ofereix un conjunt complet i innovador de serveis: centraleta al núvol, telefonia fixa, telefonia mòbil, Internet d’alta velocitat, videoconferència professional i còpia de seguretat en el núvol, alhora que comercialitza les aplicacions de correu electrònic i col·laboració GSuite com Partner de Google. VozTelecom està registrada en la CMT i cotitza en el Mercat Alternatiu Borsari (VOZ.MC) des de juliol de 2016.

La missió

La missió de VozTelecom és ser el proveïdor de serveis TIC al núvol líder per a la petita i mitjana empresa, proporcionant les eines que les ajudin a ser més eficients i competitives. Oferim solucions innovadores adaptades completament a les necessitats de cada empresa i sector i caracteritzades per la seva qualitat i excel·lència. A més, disposem d’un canal de distribució especialitzat que proporciona als nostres clients una atenció ràpida, personalitzada i de proximitat.

Els valors corporatius

A VozTelecom som conscients que el nostre principal actiu són les persones que el formen: clients, distribuïdors i empleats. Així la companyia té com un dels seus principals objectius aconseguir que els nostres clients estiguin plenament satisfets, tant en qualitat com en atenció, que el nostre canal de distribució se sentin una part activa i important del gran projecte que és VozTelecom, i que els empleats gaudeixin amb el seu treball i es desenvolupin professionalment.

El portafoli de serveis de comunicacions en el núvol per a empreses més premiat d'Europa